Nieuw opvangcentrum: onze reactie

14 September 2023

Nieuw opvangcentrum: onze reactie

Alweer wordt er direct verwezen naar de politiebezetting. Zo'n framing is schadelijk.

Nadat de stad in juli geïnformeerd werd over die mogelijke plannen, heeft de burgemeester meteen een brief geschreven naar staatssecretaris De Moor, premier De Croo en minister Dedonder. “We stellen vast dat al tal van voorbereidingen zijn getroffen zonder de stad er in te kennen. De infofiche spreekt duidelijke taal en veel voorwaardelijkheid is er niet in te vinden. Wij betreuren dit ten zeerste en vinden het eigenlijk onbegrijpelijk dat dit op deze manier gebeurt. Gezien de impact ervan op de stad zouden dergelijke voornemens toch vooraf grondig overlegd moeten worden met het lokaal bestuur om de haalbaarheid ervan na te gaan," aldus burgemeester Talpe.

Het stadsbestuur creëert in haar brief een perceptie van criminaliteit.

"Groen Ieper betreurt de manier van communiceren tussen staatssecretaris De Moor en het stadsbestuur", aldus Sam Vancayseele (fractieleider Groen Ieper) "Enerzijds is men vanuit de federale overheid karig met informatie en is hierdoor ontstaat begrijpelijk frustratie. Anderzijds velt het stadsbestuur een oordeel door in hun brief naar De Moor verwijzingen te gebruiken als "voor onze politiezone arro Ieper betekent dit een extra belasting" en "Er is daarnaast in Ieper ook een gevangenis". Het creëert daarbij een perceptie van criminaliteit. Een perceptie in de lijn van extreemrechts met als doel de bevolking bang te maken en op te jutten," vindt Vancayseele: "Een vergelijking die ook kwetsend is voor mensen die asiel aanvragen."

"We willen wel benadrukken dat er extra ondersteuning zal nodig zijn voor de welzijnsdiensten en het onderwijs," benadrukt de fractieleider. "We begrijpen dat het centrum van Fedasil in Poelkapelle zorgt voor meer hulpvragen bij de dienst Welzijn en er voor zorgt dan de OKAN-klassen momenteel volzet zitten." "De manier waarop het stadsbestuur nu bericht is gelijkend op de manier waarop het berichte over de tijdelijk opvang in The Poppies in 2022, in die zin dat ze verschilt van de berichtgeving rond het onthaal van Oekraïense vluchtelingen. In de eerste twee gevallen ligt de nadruk op politiemacht, in het derde ontbrak deze framing. De ethiek is zoek en er komen weer platvloerse vergelijkingen in de plaats."