Nieuw bestuur Groen Ieper is er klaar voor: “We willen ruimte geven aan iedereen”

04 Maart 2024

Nieuw bestuur Groen Ieper is er klaar voor: “We willen ruimte geven aan iedereen”

"De afgelopen maanden werd met een enthousiaste ploeg van leden en sympathisanten gewerkt aan een realistisch programma voor Ieper." - Riane Malfait

Na de verhuis van Jordy Sabels en Shari Platteeuw moest er gezocht worden naar versterking voor Groen Ieper.  Op de nieuwjaarsreceptie begin februari werd het nieuwe bestuur voorgesteld aan de talrijk opgekomen leden.

Voorzitter Riane Malfait kan naast gemeenteraadsleden Sam Vancayseele en Diederik Vandenbilcke rekenen op Kathleen Bevernage, Hanna Laekeman en nieuwkomer Jean Pierre Bouckaert. Met een evenwichtige verdeling (3 vrouwen - 3 mannen) zien we de toekomst van GROEN Ieper met vertrouwen tegemoet.

De afgelopen maanden werd met een enthousiaste ploeg van leden en sympathisanten gewerkt aan een realistisch programma voor Ieper. De focus ligt daarbij op de leefbaarheid in de stad, met aandacht voor mobiliteit, vergroening in het centrum en dienstverlening dicht bij de mensen. Ook inspraak en een transparant bestuur staan bij ons hoog op de prioriteitenladder.

Binnenkort wordt het volledige programma gepubliceerd. Het is een leesvriendelijke tekst met zeer concrete voorstellen die er vooral op gericht zijn het samenleven en -werken te bevorderen. Jong of oud, geboren en getogen of nieuwkomer, arm of rijk, ... in Groot-Ieper geven we ruimte aan iedereen.

GROEN NATIONAAL

Bij de Federale en Vlaamse verkiezingen zullen maar liefst 3 van de 6 bestuursleden verkiesbaar zijn. Ze stellen zich kandidaat omdat ze het belangrijk vinden dat ook de Westhoek voldoende  vertegenwoordigd is op Vlaams en Federaal niveau.

  • Voorzitter Riane Malfait staat op de federale lijst als 5de opvolger.

Als psychotherapeut wordt ze dagelijks geconfronteerd met trauma en herstel. Ervaring leert dat een gezonde leefomgeving – fysiek, mentaal en relationeel – van cruciaal belang is om gezond te blijven. Ze pleit voor een menselijke politiek, rechtvaardige wetgeving en vooral voor bewustwording dat samenwerking, in het algemeen belang, de sleutel is tot duurzame verandering.

  • Kathleen Bevernage staat op de Vlaamse lijst op plaats 13 effectief.

Ze zet zich al jaren met succes in voor een betere mobiliteit voor mensen met een beperking. Daarnaast vraagt ze aandacht voor de  steeds groter wordende groep van senioren. Hoe geven we hen een menswaardige plek in de maatschappij?

 

  • Jean Pierre Bouckaert staat op de Vlaamse lijst op plaats 16 als lijstduwer bij de plaatsvervangers.

Hij wil zich vooral inzetten voor betere organisatie van het onderwijs en voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart. De strijd tegen armoede ligt hem na aan het hart.