Groen Ieper tekent bezwaar aan tegen bouwproject Velodroomstraat

08 Juni 2020

Groen Ieper tekent bezwaar aan tegen bouwproject Velodroomstraat

Voor een tweede maal werd een project ingediend voor de bouw van 3 meergezinswoningen in de kuip van de vroegere velodroom. Groen Ieper heeft verschillende bezwaren tegen het project en verwijst daarbij naar een tussenkomst van Philip Bolle in een gemeenteraad uit 2018 toen hij nog gemeenteraadslid was.  “Het project vormt een gevaar voor de leefbaarheid van de wijk, het verkeer en de waterhuishouding”, verklaart Sam, gemeenteraadslid voor Groen: “Bovendien worden er enkele afspraken uit het RUP omzeild.” Sam verwijst daarbij ook naar het groene lobbenplan dat het noorden van Ieper moet verzekeren van het nodige groen. “Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan biedt de groene lob net heel wat kansen om de leefbaarheid van de wijk te verhogen met een parkgebied." Sam ging praten met verschillende bewoners in de wijk die hem duidelijk maakten welke problemen zij allemaal zien. “Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan biedt de groene lob net heel wat kansen om de leefbaarheid van de wijk te verhogen met een parkgebied. Het is dan ook jammer dat er in de plaats problemen zouden worden gecreëerd.” Dat het gebied in het RUP als woonzone staat ingeschreven mag volgens Groen geen reden zijn om op de knieën te gaan. “De indiener van het project lapt de bestemmingsvoorwaarden aan zijn laars. Als dit project er doorkomt dan verliezen we niet enkel een groen oase, maar verlies ik ook mijn geloof in het huidig stadsbestuur.” “Ik wil Philip Bolle als schepen van omgevingsvergunningen dan ook oproepen om zijn belofte uit 2018 aan de bewoners na te komen" “Indien het gemeentebestuur van Ieper geen stappen onderneemt, verdwijnt dit stuk groen en wordt de wijk met tal van problemen opgezadeld, dit is onverantwoord,” zegt Sam: “Ik wil Philip Bolle als schepen van omgevingsvergunningen dan ook oproepen om zijn belofte uit 2018 aan de bewoners na te komen en hem aansporen om namens het stadsbestuur zelf bewaar in te dienen.” Bezwaar indienen kan tot 12 juni via het omgevingsloket. Het volledige dossier vind je hier.