Groen Ieper dient bezwaar in tegen uitbreiding kippenbedrijf

05 Maart 2021

Groen Ieper dient bezwaar in tegen uitbreiding kippenbedrijf

In Voormezele werd een omgevingsproject ingediend voor de uitbreiding van een kippenbedrijf. De uitbreiding van 84.000 kippen naar 228.000 kippen maakt van dit kippenbedrijf een megastal (vanaf 220.000 vleeskuikens). Dergelijke industriële landbouw brengt de nodige overlast met zich mee en vormt een bedreiging voor de familiale grondgebonden landbouw in de Westhoek. "Als voorvechter van kleinschalige landbouw en dierenwelzijn, zijn we als Groen Ieper genoodzaakt om tegen dergelijke uitbreiding bezwaar in te dienen." vertelt Sam, raadslid voor Groen: "Bovendien zijn er heel wat andere argumenten tegen deze uitbreiding."  "Een hogere frequentie van zwaardere en bredere voertuigen op onze kronkelende landbouwwegen vormt ook steeds vaker een probleem." Het zuiden van Ieper wordt gekenmerkt door verschillende mooie fiets- en wandelnetwerken, die ook langs dit bedrijf passeren. Dergelijke industrialisatie past niet in het plaatje van het landelijke Westhoektoerisme. Het project is een bedreiging voor de landschapszorg in het gebied Ieperse vestingen en omgeving bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen. Een hogere frequentie van zwaardere en bredere voertuigen op onze kronkelende landbouwwegen vormt ook steeds vaker een probleem. De overlast die met deze uitbreiding en met de bouw zelf zal gepaard gaan, is onduidelijk.Daarnaast zijn er verschillende milieuproblemen zoals mestoverschotten, een verhoogde stikstofproductie en een verdere verharding in overstromingsgevoelig gebied. Het MER werd voorlopig goedgekeurd, al zien wij nog onduidelijkheden over de winningsputten en afvalwaters. Ook de extra woningen die binnen de geurcontouren zullen vallen worden genegeerd. Ook zien we op vlak van gezondheid verschillende bezwaren. Er zijn zowel bezwaren op vlak van dierenwelzijn, zoals extra stress, het laattijdig ontdekken van ziektes en een makkelijkere verspreiding van ziektes. Maar ook op vlak van volksgezondheid, zoals stoflong, endotoxinen en infectieuze bronchitis.