Groen Ieper stelt plan herinrichting Boomgaardstraat voor

01 April 2019

Groen Ieper stelt plan herinrichting Boomgaardstraat voor

De fietsersbond voerde vandaag een ludieke actie met de vraag naar snelle actie voor het uitbouwen van een fietsvriendelijk beleid in Ieper, zodat verkiezingsbeloftes geen loze woorden blijven. Groen legde daarbij een plan op de gemeenteraad voor om de Boomgaardstraat fietsvriendelijker te maken. In het programma van Groen Ieper werd uitdrukkelijk gepleit voor een fietsvriendelijk Ieper, met autoluwe binnenstad en voorrang voor de kwetsbare weggebruiker. In het geval van de fietser in de binnenstad, via fietsstraten. De fietsersbond denkt hierbij aan de as Menenstraat - Grote Markt (Oost-West), Groen Ieper denkt aan de as Boomgaardstraat - Dehaernestraat (Noord-Zuid). De perfecte aanvulling. "Het sluit aan bij de historische look en feel van de straat, zorgt voor de aanwezigheid van functioneel groen." - raadslid Billiau Daar de Boomgaardstraat n.a.v. de gesplitste riolering volledig zal worden opengelegd, lijkt het ons urgent om doordacht te werk te gaan bij de heraanleg. Groen Ieper vatte de koe bij de horens, en gaf landschapsarchitect in spé Alexander Snick de opdracht om een uitgekiend plan uit te werken voor het onderdeel Boomgaardstraat. Het sluit aan bij de historische look en feel van de straat, zorgt voor de aanwezigheid van functioneel groen, houdt rekening met de hippe buurt die de Boomgaardstraat nu is en volgens dit plan kan de straat ook in die richting verder evolueren. Auto’s worden niet geweerd uit de straat, wel wordt doorgaand verkeer ontraden. Parkeerplaatsen voor bewoners blijven behouden. De Dehaernestraat kan eventueel verder in deze stijl worden ingericht. Daarnaast delen we ook nog graag even de bezorgdheden van de milieuraad mee. De oude bomen mogen niet sneuvelen om extra ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Hopelijk neemt het bestuur op dat vlak de correcte beslissing. De effectieve vraag die we stelden op de gemeenteraad luidde als volgt: Volgens punt 99 in het bestuursakkoord wil de stad inzetten op een fietsvriendelijk beleid, dat het gebruik van de fiets bevordert en tegelijk de veiligheid van het fietsgebruik vergroot. Waar nodig zouden ook fietsstraten worden ingevoerd. Volgens ons is het in de binnenstad nodig om fietsstraten in te voeren, liever vandaag dan morgen. De as Boomgaardstraat-Dehaernestraat als fietsstraat aanleggen. → Gaat de meerderheid hierin mee en nemen jullie dit op in het dringende mobiliteitsplan? Kunnen jullie zich vinden in de aanleg in de stijl van dit uitgewerkte plan? Het antwoord van de schepen was alvast zeer positief en maakt duidelijk dat positieve en constructieve oppositie werkt: "De herinrichtingsplannen van de Boomgaardstraat zijn momenteel in ontwikkeling", reageerde schepen Ives Goudeseune (SP.A). "Bepaalde elementen in het doorgestuurde plan van Groen komen hierbij ook aan bod. Wat betreft de fietsstraten heeft het nu geen zin om hieromtrent een individuele beslissing te nemen, dit dient gekaderd te worden in een fietsnetwerk en een globaal mobiliteitsplan. Het is wel zo dat de heraanleg zodanig kan worden uitgevoerd dat er in de toekomst een fietsstraat kan worden voorzien op deze locatie. Maar ik wil u bedanken voor de positieve insteek. Uw voorstel lijkt me geenszins een vijandig bod om het dossier over te nemen." Ontwerp Alexander Snick: