Groen vraagt om alternatief voor De Katrol

08 September 2020

Groen vraagt om alternatief voor De Katrol

CAW Centraal-West-Vlaanderen is gestopt sedert 1 januari 2020 met het aanbieden van de ‘Katrol’-methodiek in de regio Ieper, Poperinge en Heuvelland. Na 8 jaar worden dus geen kinderen en kansarme gezinnen meer geholpen via deze methodiek. De reden die hiervoor aangehaald is dat het moeilijker werd om studenten te vinden. Dat terwijl de Katrol zowel studenten uit de onderwijs-, pedagogie-, ortho- als sociaal werkrichtingen een stageplek kan bieden en het aantal stageplekken voor sociaal werk in onze regio gering is. Na een interpellatie in mei kwam Groen naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar nog eens terug te komen op dit punt. "Voor een ander deel van de leerlingen is deze ruimte of mogelijkheid tot ondersteuning er niet of nog niet, maar worden wel dezelfde verwachtingen gesteld" - Sam Vancayseele "Huiswerk vormt nog steeds een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs. Het heeft als doel leerlingen op zelfstandige basis te oefenen en te verdiepen. We weten echter allemaal dat de meeste leerlingen op één of andere wijze worden ondersteund door de ouders. Voor een ander deel van de leerlingen is deze ruimte of mogelijkheid tot ondersteuning er niet of nog niet, maar worden wel dezelfde verwachtingen gesteld," aldus Sam Vancayseele (Groen). "Ook ondersteuning zodat onderwijs een plaats in het gezin krijgt zoals de Katrol nastreefde is een fundament voor duurzaam onderwijs" - Sam Naast een andere aanpak in de scholen, vindt Sam ook dat de stad haar rol in de huiswerkondersteuning moeten opnemen, willen we sociale rechtvaardigheid nastreven. "Het is dus niet enkel de huiswerkbegeleiding van Auxilia vzw die belangrijk is. Ook ondersteuning zodat onderwijs een plaats in het gezin krijgt zoals de Katrol nastreefde is een fundament voor duurzaam onderwijs," volgens het Groen-raadslid. Ieper telt 29 scholen met elk een eigen huiswerkbeleid. Niet elke school voorziet huiswerk en de scholen verschillen ook in aanbod studie- en huiswerkondersteuning op school. Een beleid op maat is nodig. Waar ouders en de school onvoldoende kunnen ondersteunen springen welzijnspartners of de Stad Ieper zo veel als mogelijk bij. Leerkansen maximaliseren is één van de belangrijkste pijlers in het sociaal herstelplan van Ieper. Op de gemeenteraad van mei wist Schepen Ryde (N-VA) nog mee te delen dat Huis van het Kind zou zoeken naar manieren om dit opnieuw mogelijk te maken. Ook een nieuwe brugfiguur voor het basisonderwijs kon in ondertussen Ieper starten. "Huis van het Kind kreeg de afgelopen periode noodgedwongen andere taken toebedeeld, vooral in het kader van de noodopvang. Gesprekken en vele bijeenkomsten konden niet plaatsvinden, cruciaal om stappen vooruit te zetten," aldus Eva Ryde. Volgens Raadslid Vancayseele gaf Corona ongewild de kans tot het verder zoeken naar digitale mogelijkheden. Groen vraagt zich dan ook af hoe ver Ieper staat met de uitrol hiervan en de verdeling van laptops naar kansarme gezinnen. "Zal dit ook nog verder worden ondersteund in materialen en vaardigheden nu kinderen terug naar school mogen?" vraagt Sam zich af. "Het laptopproject wordt vervolgd in samenwerking met Argos en een vaste vrijwilliger. Bovendien maken we een grote inhaalbeweging mogelijk door een groepsaankoop van laptops/tablet te organiseren, waarbij we voor 80 % zullen tussenkomen in de aankoop," aldus het antwoord van Schepen Ryde. Verder is de stad van plan om gezinnen en studenten in kansarmoede extra te ondersteuenen door een tussenkomst in de schoolfactuur voor 80%. Ook de zomerschool in sterker uitgewerkte versie wordt positief geëvalueerd. Het stadsbestuur wil dit graag met nog meer tijd en ruimte voor overleg met het onderwijs continueren. Groen is voorzichtig positief met het antwoord van de Schepen en zal het beleid op lokaal en interlokaal blijven opvolgen.