Geld voor padelvelden maar niet voor jeugdwerk

18 Juli 2022

Geld voor padelvelden maar niet voor jeugdwerk

De frustratie zit hoog en het antwoord van de schepen is duidelijk onvoldoende voor hen.

De maat is vol, dat maakte KSA Hallebast duidelijk in een open brief. Die open brief door verschillende bekritiseerd met de vraag in dialoog te gaan met de schepen toont aan dat er te laat, te gebrekkig en niet concreet werd gecommuniceerd de afgelopen 7 jaar. En een concreet plan is waar de KSA nu nood aan heeft.

Schimmel op de muren, afbrokkelend plaaster, verstorven raamkozijnen en gaten in het dak en de dakgoot, dat konden we met Groen Ieper zelf gaan vaststellen. Het is helaas geen onbekend zeer voor veel jeugdbeweging, maar de houdbaarheidsdatum is hier wel zeer ver overschreden. Al voor het uitbranden van de brandweerkazerne in 2015 was er nood aan nieuw gebouw en wat tot voor kort eindelijk concreet leek, werd opnieuw vooruitgeschoven.

Als je 2e thuis niet meer als thuiskomen aanvoelt, dan zal ook die thuis en niet enkel het huis vroeg of laat afbrokkelen. Dat getuigen ook de leden van KSA Dikkebus: “In de winter zien we het aantal leden dat naar de activiteiten komt enorm dalen, 2 uur buitenspelen bij winterse temperaturen is niet evident.” “Ook voor de leiding is het geen aangename plek om samen te komen om te vergaderen, het weegt op de groep, als je al zo lang soms elders moet vergaderen,” getuigen enkele leidsters.

“In de winter zien we het aantal leden dat naar de activiteiten komt enorm dalen"

Ongeveer een week geleden net voor hun kamp kreeg de leiding telefoon dat het project zou worden uitgesteld, een week voor ze zouden verhuizen. Voor de jeugdbeweging is alles zeer onduidelijk en dat is het al jaren. “Het is het stadsbestuur dat naar ons moet komen, wij zijn het beu om telkens naar hen te moeten stappen.” “We doen alles vrijwillig, dan verwachten we wel meer van hen.” De frustratie zit hoog en het antwoord van de schepen is duidelijk onvoldoende voor hen.

"Het is het stadsbestuur dat naar ons moet komen"

Vanuit Groen Ieper verwachten we dat het stadsbestuur snel met een concreet plan komt. Daarbij is het belangrijk dat er niet enkel een tijdelijke ruimte is om materiaal op te slaan, maar vooral ook ruimte is om activiteiten te geven en te vergaderen, ook tijdens de winter.. Ruimte om thuis te maken. Daarnaast wil Groen Ieper dat er voor de jeugdbeweging ook snel duidelijkheid is rond de nieuwe timing van het project, want weinig concrete antwoorden, zijn slechts loze woorden.

Het heeft weinig zin om telkens opnieuw kleine werkjes uit te voeren aan het huidige gebouw, daar heeft de groep geen energie meer voor. Het is tijd om vooruit te gaan en niet enkel vooruit te kijken.