Leefbaarheid en auto’s: een heikel punt in Ieper

26 April 2022

Leefbaarheid en auto’s: een heikel punt in Ieper

en keuze voor auto’s is een keuze van het stadsbestuur.

Leefbaarheid is een speerpunt voor Groen Ieper. Hoe kunnen we ons als inwoners op een aangename, gezonde en veilige manier bewegen doorheen onze stad en dorpen? Halfweg de legislatuur is een prima moment om een kritische blik te werpen op de beleidskeuzes van ons stadsbestuur. Als groene partij is dat onze verantwoordelijkheid.

In welke stad willen we als Ieperling wonen?  Hoe willen we ons als stad profileren en wat zijn hierin de prioriteiten van ons schepencollege? Sommige daarvan stellen we in vraag. Ondanks de verkiezingsbelofte voor het STOP-principe (met als volgorde: Stappen, Trappen, Openbaarvervoer, Privaatvervoer) zien we geen gedurfde aanpak om dit ook echt te realiseren. De auto blijft baas in Ieper.

Wat is er mis met een autoluwe stad?

Ook bij de grote bevraging voor Ieperlingen gingen 7 op de 10 vragen over de auto. Wat is er mis met een autoluwe stad? Met voetgangers- en fietsstraten? Dat roept vragen op. Hoe komt het dat een stad als Ieper hierin achterop loopt met andere vergelijkbare steden en gemeenten?

We vragen ons af of de stad gewoonweg niet kàn kiezen

Is het stadsbestuur afgeremd in kiezen voor de zwakkere weggebruikers omdat dit niet te verenigen valt met de toenemende profilering als autostad en de wedstrijden die daarmee gepaard gaan? We krijgen hiervan drie edities dit jaar: in juni de jaarlijkse editie, in augustus het Wereldkampioenschap en in november de editie voor Historic-oldtimers. We vragen ons af of de stad gewoonweg niet kàn kiezen om vervuilende auto’s te weren omdat dan Old Timers de stad niet meer zouden in mogen?

Er zijn zoveel manieren om een stad op de kaart te zetten. Hoe je dat doet en waar je je prioriteiten legt is aan een stadsbestuur. Een keuze voor auto’s is een keuze van het stadsbestuur. Er zijn creatieve en groenere manieren om aan citymarketing te doen. Kunnen we handelaars de aantrekkelijke winkelstraten geven die ze verdienen en horecazaken de veilige ruimte waar jong en oud kunnen genieten op een terras weg van het verkeer? In welke stad willen we wonen? Mag het ambitieuzer zijn?

Een stad waar rekening wordt gehouden met groenzones, wandel- en fietsstraten en betere luchtkwaliteit in het centrum? Ieper belooft in haar klimaatplan tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot. Hoe ambitieus zal het schepencollege hierin durven zijn?

Tijd om stil waar we als Ieper naartoe willen. Kunnen we nog van koers veranderen? Of op zijn minst er enkele prioriteiten bij nemen? Wij hopen alvast van wel.