Stadsbestuur laat bos doodbloeden

14 September 2023

Stadsbestuur laat bos doodbloeden

Groen wil geen weekendverblijven meer in Ieperse Kriekebos: “Waarom laten we een bos doodbloeden?”

Sam Vancayseele (Groen) betreurde op de gemeenteraad van maandag dat er in het Kriekebos opnieuw weekendverblijven zullen gebouwd worden. Schepen Bolle zegt echter dat zijn handen gebonden zijn door een verkavelingsvergunning uit 1979.

Het is pijnlijk dat men overal nieuwe bossen aanplant en een volgroeid bos laat sterven.

Het Kriekebos ligt langs de Kriekstraat tussen kasteel Elzenwalle en Dikkebusvijver. Sam Vancayseele (Groen) zag dat men er opnieuw extra weekendverblijven wil bouwen. “Al weet iedereen hier dat deze in de realiteit vaak bewoond zijn”, zegt Vancayseele. “Niet alleen worden deze verblijven vergund, ook is dit opnieuw een dossier waar de stad ontbossing toelaat. Deze verdere ontbossing en bouw in het Kriekebos betekent nu wel echt de doodsteek van het bos en maakt de vele plantacties toch plots minder rooskleurig. In dit dossier, waar Agentschap Natuur en Bos negatief advies verleende en er voldoende grond zou moeten zijn in het kader van goede ruimtelijke ordening, wordt de kap vergund. Hoe is het mogelijk dat we een bos gewoon volledig laten doodbloeden?”

Er geldt een gewestplanbestemming als gebied voor ‘verblijfsrecreatie'.

“De zogenaamde Kriekebossen worden geordend via een verkaveling voor weekendverblijven. Deze verkaveling werd finaal door de minister vergund op 22 maart 1979”, antwoordde schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle. “Onderliggend geldt een gewestplanbestemming als gebied voor ‘verblijfsrecreatie’. Op het verkavelingsplan werd voor alle 68 kavels ooit een footprint van een vakantieverblijf ingetekend waarmee rekening werd gehouden (zie kaart) met het toenmalige bomenbestand. Inmiddels is het bomenbestand ingrijpend gewijzigd en moet de vakantiewoning op het perceel worden ingeplant rekening houdend met het huidige bomenbestand.”

Voor Groen Ieper moet het stadsbestuur zich beroepen op goede ruimtelijke ordening. Zoals wel vaker zijn verouderde plannen de boosdoener. Wil het stadsbestuur haar ruimte beter beschermen, dan zal het plannen moeten hertekenen en desnoods planschade betalen.