Sam vervangt Veerle in gemeenteraad

03 September 2019

Sam vervangt Veerle in gemeenteraad

Afgelopen gemeenteraad legde Sam Vancayseele de eed af als raadslid voor de partij Groen Ieper. Sam vervangt Veerle Billiau die de dag ervoor beviel van een flinke dochter.  Sam (25 jaar) is meteen ook het jongste gemeenteraadslid van Ieper geworden. Veerle blijft tot en met 16 december met ouderschapsverlof, daarna komt ze terug naar de gemeenteraad. Het nieuwe gemeenteraadslid studeert deze zomer af als student sociaal werk. "Zeker kinderarmoede is iets waar we een inhaalbeweging in moeten maken" "Het is voor mij een nieuwe uitdaging, die ik meet veel plezier aanga" zegt Sam, "ook al is het maar tijdelijk, zal ik mij de komende maanden keihard inzetten." Als plaatsvervangend gemeenteraadslid wil Sam vooral inzetten op sociale zaken. "Ieper kampt met een armoedeprobleem en zeker kinderarmoede is iets waar we een inhaalbeweging in moeten maken", besluit Sam. "Wat hier ook weer het geval is, is dat je een postjesverdeling krijgt, waarbij grote steden worden bevoordeeld" Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn kwam Sam tussen bij de goedkeuring van de cluster 'lokale besturen' in de zorgraad. "De zorgraad is het aansturend orgaan van de eerstelijnszone en moet de zorg- en welzijnssector in de regio Westhoek verbinden", verduidelijkt Sam. Groen had reeds schriftelijk gepolst naar de stand van zaken en de visie waarmee schepen Ryde de raad wil samenstellen. Groen vindt dat raden te weinig rekening houden met machtsonevenwichten. "Wat hier ook weer het geval is, is dat je een postjesverdeling krijgt, waarbij grote steden worden bevoordeeld", aldus het kersverse gemeenteraadslid. Groen wil dat er in de toekomst meer aandacht is voor het vormen van een gemeenschappelijke visie, om op basis daarvan een raad samen te stellen. Sam is dan ook kritisch: "Het is de logica van organiseren om eerst een missie en visie uit te schrijven en daarna de structuur te bepalen, heel wat besturen weten nog niet wat ze eigenlijk met die zorgraad moeten aanvangen." Afsluitend betreurt Groen dan ook het gebrek aan transparantie en communicatie.