Kathleen Bevernage

Penningmeester

Kathleen Bevernage is een jonggepensioneerde na een leven vol passie voor haar werk en engagement als vrijwilliger in verenigingen, die bezig zijn met milieu, derdewereldproblematiek of andere sociale thema’s. Ze is sinds 1990 lid van Groen en was  op verschillende niveaus actief.

------ Waar in Ieper woon je?------
Ik woon in de Frenchlaan. Ik koos dit rijhuis vlak bij de Menenpoort, omdat dit dicht bij de stad is en ook vlak bij de Vestingen waar je heerlijk kan wandelen. Ik heb mijn huis in 2013 gerenoveerd tot een zeer energiezuinige, duurzame woning. Het is echt mijn warm nest.

------ Wat doe je in het dagelijkse leven?------
Ik ben een actieve jonggepensioneerde met een fysieke beperking. Ik ben actief in Groen Ieper als penningmeester en zit in het bestuur van Groen Plus West-Vlaanderen. Ik stichtte anderhalf jaar geleden met succes een LETS-ruilgroep in Ieper. Verder ben ik vrijwilliger voor WVA (vrijetijd voor mensen met beperking), voor Wereldwinkel en maak hapjes en desserten voor verschillende verenigingen. Ik ben lid van de Fair –Trade-trekkersgroep, van de Ieperse Milieuraad en zit in de raad van Bestuur van WVA (als voorzitter) en SOWEPO (sociale werkplaats Poperinge). Ik doe deze dingen zonder vergoeding. Recentelijk werkte ik samen met mensen met beperking en mensen uit de gehandicaptenverenigingen aan de oprichting van een nieuwe Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid.

“Ieper moet worden ontsloten
voor iedereen! Met begaanbare
voetpaden, toegankelijke en 
bereikbare openbare gebouwen
en pleinen én begrijpelijke 
communicatie, kunnen we al 
veel bereiken.”

------ Waarom kies je voor Groen Ieper?------ 
Ik ben jarenlang lid van Groen Ieper. En ik wil ten volle achter onze nieuwe ploeg jonge mensen staan en tegelijk er over waken dat mensen met beperking, oudere mensen en mensen met verminderde kansen aan bod komen. Groen heeft een mooi programma en gaat volgens mij het verst in het streven naar een duurzaam beleid. Duurzaamheid en toegankelijkheid liggen me nauw aan het hart.

------ Wat wens jij Ieper?------
Ik wens Ieper een echt duurzaam beleid toe, waar duurzaamheid een reflex is bij elke beleidsbeslissing die genomen wordt. En natuurlijk kan Groen daarbij niet ontbreken. Ik wil ook een echt sociaal beleid waarbij iedereen meetelt in een toegankelijk Ieper.