Kathleen Bevernage

Penningmeester

Kathleen Bevernage is een jonggepensioneerde Ieperlinge, na een leven vol passie voor haar werk en engagement als vrijwilliger in verenigingen, die bezig zijn met milieu, derdewereldproblematiek of andere sociale thema’s. Ze is sinds 1990 lid van Groen en was  op verschillende niveaus actief.

Thema's
Gelijke kansen, duurzame ontwikkeling, armoede, mobiliteit, energie en milieu

Functies en vertegenwoordiging
Penningmeester, nationale politieke raad Groen, West-Vlaams bestuur Groen Plus, voorzitter Westhoek Vrijetijd Anders, Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid en LETS Ieper, raad van bestuur SOWEPO, Fair Trade trekkersgroep Ieper, milieuraad en GECORO.

Waarom kies je voor Groen Ieper?
Enerzijds is Groen de enige partij die consequent het milieu en het klimaat verdedigt, anderzijds is het een eerlijke, warme partij met veel aandacht voor de zwaksten in onze maatschappij. Zoals Ban Ki-Moon het zo mooi verwoorde: "Duurzame ontwikkeling en klimaatverandering zijn twee kanten van dezelfde medaille."

Duurzame ontwikkeling en klimaatverandering zijn twee kanten van dezelfde medaille

Na een ongeval in 1999 behoor ik tot de categorie mensen met beperking. Ik verplaats ik mij met een kunstbeen, maar dit belet mij niet om actief te blijven ijveren voor een betere samenleving. Ieper moet worden ontsloten voor iedereen. Met begaanbare voetpaden, toegankelijke en bereikbare openbare gebouwen en pleinen én begrijpelijke communicatie kunnen we al veel bereiken.