Groen Ieper DURFT KIEZEN

Groen Ieper staat - net zoals onze nationale voorzitster Meyrem Almaci - voor een andere vorm van politiek. Een eerlijkere, menselijkere en rechtvaardige vorm van politiek die mensen en Ieperlingen centraal zet. Met Groen durven we kiezen voor een logisch en haalbaar project in de stad Ieper, want het wordt tijd om echt keuzes te maken. #Hetkananders #durftkiezen

Menselijker

Overheid en economie bestaan niet voor zichzelf. Ze staan ten dienste van mensen. Met een sociaal huis als schakel tussen de stad, burgers, verenigingen en ondernemers willen we luisteren naar elkaar en samenwerkend groeien.

Een uitgebouwd fysiek Sociaal Huis in het centrum zal ons helpen richting een duurzame samenleving waarin inclusiviteit centraal staat en we diensten samenbrengen. Een duidelijke regie en naar elkaar toe groeien staan centraal. Groen wil van Ieper een integrale toegankelijke stad maken zoals de titel van de stadskrant aangeeft ‘Iedereen...

Lees Meer ›

Eerlijker

Ongelijkheid geeft in het beste geval een handvol winnaars. Groen plaatst eerlijkheid en gelijke kansen voorop. Met een brede burgerparticipatie en -inspraak op allerlei niveau’s willen we iedereen inspraak geven en de bieden om mee te bouwen aan het Ieper van morgen.

We willen streven naar een grotere burgerparticipatie in het opmaken van beleid en in de uitvoer ervan. Het beter samenwerken met de burger en luisteren naar hun noden versterkt onze basisdemocratie. Omdat een gemeentebestuur het dichts bij de burger staat van alle bestuursvormen, denken wij als Groen Ieper dat het...

Lees Meer ›

Gezonder

De mens heeft nog nooit zo'n grote impact gehad op het milieu. Hoog tijd voor actie. Tijd echt werk te maken van een mobiliteitsplan volgens het STOP-principe, waarin veiligheid en gezonde lucht centraal staan.

Duurzame mobiliteit hangt samen met een versterkt ruimtelijk beleid. Het creëren van randparkings bewijst haar nut, maar zal pas echt een meerwaarde krijgen wanneer ook de verkeerssituatie in de binnenstad wordt aangepakt. Mobiliteit is niet alleen belangrijk voor wie zich tijdelijk door een woongebied begeeft, maar ook voor zij die...

Lees Meer ›