Vergeten Land

07 Mei 2022

Vergeten Land

Met dit boek krijgen we alvast de basiselementen voor een toekomstvisie en planning die leven op het platteland herwaardeert en ondersteunt.

Een roadtrip door Vlaanderen
van Jeremie Vaneeckhout

Op dinsdag 3 mei 2022 mochten we Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout verwelkomen in BiNUS in Ieper. Een man met een hart voor de mens op zich en voor mensen op het platteland in het bijzonder. Dit heeft zich vertaald in zijn boek ‘Vergeten land’.

Een veelzeggende titel van eindelijk een boek dat het leven en overleven op het platteland in focus brengt. De enthousiaste en informerende manier waarop Jeremie  ons meeneemt op zijn tocht door het Vlaamse platteland, is zeer inspirerend en verhelderend.

De ‘Road trip’ van Jeremie en medewerkers is een eerste onderzoekende stap geweest om in kaart te brengen waar de noden liggen en hoe we de uitdagingen van morgen kunnen enten op de realiteit van vandaag.

In face to face ontmoetingen werden plattelandsbewoners bevraagd en beluisterd. Wat leeft er in je dorp? Wat missen jullie? Wat zijn jullie frustraties? Hoe kijk je naar de toekomst? Deze gesprekken liggen aan de basis van het boek dat uiteindelijk 12 werkpunten in focus brengt, vertrekkend van de kracht van het platteland en zijn bewoners.

de politiek mag het platteland niet meer rechts laten liggen

Ook de ondertitel is veelzeggend: de politiek mag het platteland niet meer rechts laten liggen. Vorige verkiezingen hebben pijnlijk blootgelegd dat de luide noodkreet van de plattelandsbevolking onvoldoende is gehoord, laat staan beantwoord. Ondanks de vele inspanningen van enkele pioniers, hebben de traditionele en progressieve partijen het platteland in de steek gelaten en de bevolking achtergelaten met veel frustraties, wantrouwen en gaandeweg ongeloof dat de huidige politiek hier iets wil aan veranderen.

We staan voor de uitdaging, als samenleving en als partij, om te onderzoeken welke factoren aan de basis liggen van het verlies aan progressief en inclusief denken op het platteland.

Veel vragen en problemen zijn ondergesneeuwd door een beleid die er onvoldoende aandacht aan geeft, te weinig investeert en impliciete keuzes maakt waardoor het platteland wordt achtergelaten, wat ontheemd is en grote  bezorgdheden heeft over hun toekomst.

Het dorp van morgen moet er anders uitzien dan het dorp van gisteren. We zetten enkele noodzakelijke aandachtspunten op een rij:

  • er is meer investering nodig
  • we moeten in kaart brengen hoe we op het platteland comfortabel kunnen leven en samenleven
  • een lange termijn visie ontwikkelen waarin de bewoners centraal staan
  • voor elk dorp een dorpenplan schetsen en de investeringsnoden verzamelen.
  • een (ecologische) brug tussen stad en platteland: ontwikkelingsplannen van steden en dorpen op elkaar afstemmen. Hoe kunnen beide elkaar versterken door concrete beleidskeuzes die dit mogelijk maken?
  • Een experten-centrum voor het plattelandsbeleid dringt zich op, met binnenlandse en buitenlandse expertise.

Er is dus werk aan de winkel. Met dit boek krijgen we alvast de basiselementen voor een toekomstvisie en planning die leven op het platteland herwaardeert en ondersteunt. En met Jeremie hebben we een politicus die gepassioneerd de belangen van het platteland erkent en op tafel legt.

 

Riane