Jordy Sabels

Plaats 1

Jordy Sabels is 26 jaar en in het dagelijkse leven werkt hij bij JEKA vzw, waar hij jongeren helpt bij het uitdenken van hun reisdromen. Daarnaast is hij de enthousiaste en begeesterende voorzitter van Jong Groen Ieper. Zowel voor zijn job bij JEKA, als het Jong Groenvoorzitterschap, kan hij beroep doen op de vele ervaring uit zijn studententijd: hij was lid van verschillende studentenkringen en lid van de Sociale Raad van de Ugent.

In Gent ontmoette hij zijn huidige vrouw, een Ieperse in hart en nieren. Toen Jordy ‘haar Ieper’ leerde kennen, was hij meteen overtuigd: hier wilde hij wonen. Vorig jaar zijn ze getrouwd en een mooie toekomst lacht hen tegemoet!

En die toekomst is voor Jordy uiteraard ook politiek gekleurd. Ze moet in het teken van de lange termijn en duurzaamheid staan. Het is tijd dat de politiek stopt met het denken op de korte termijn en het leggen van de focus op eigen herverkiezing. Elk project in Ieper en zijn deelgemeenten moet volgens hem beginnen met een visie op de toekomst. Die toekomst start vandaag en is vooral het allerbelangrijkste voor ons en onze kinderen.  

Naast duurzaamheid en langetermijnvisie vindt hij burgerparticipatie en inspraak zeer belangrijk. De Ieperling en de politiek, ze lijken vaak ver van elkaar te staan. Er is een soort van berusting ontstaan tegenover de politici, vooral door nationale cumulschandalen, maar ook door de roestvastigheid van het huidige Ieperse beleid en dat moet veranderen. Er moet meer zowel offline als online meer inspraak zijn van de burger in de politiek. De testpagina WukmetIeper was alvast een goede start, en met jullie steun zouden we graag nog veel meer initiatieven lanceren.

“De toekomst is van ons,
maar om deze voor de
volgende generaties te
garanderen, moeten we
verder durven denken.
Politiek moet verder kijken
dan de volgende legislatuur”

Er wordt vaak gezegd dat jongeren uit West-Vlaanderen wegtrekken en Jordy maakte net de omgekeerde beweging. Eén van zijn doelen is dan ook om deze stad terug aantrekkelijk te maken voor jongeren en jonge gezinnen.

Om het aangenamer te maken voor iedereen zal het ook belangrijk zijn om de uitdagingen op vlak van mobiliteit, economie, industrie, woonbeleid, ruimtelijk ordening, cultuur en sport aan te pakken. Stuk voor stuk zaken waar Jordy de komende maanden zijn focus op zal leggen tijdens de campagne en met uw steun ook tijdens de volgende legislatuur. Jordy kijkt de campagne met zeer veel enthousiasme tegemoet en zal vol gedrevenheid streven naar een eerlijker, menselijker en gezonder Ieper. Groen is binnen deze stad echt het enige logische en progressieve alternatief.